Q7 Riverside – Hình Ảnh Thi Công Đến Ngày 20-05-2020

Tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex được đầu tư xây dựng trên khu đất có diện tích 7,5ha, gồm 5 block cao 34 tầng. Toàn dự án có 3.580 căn hộ, diện tích từ 53,2 – 86,69m2, ngoài ra còn cò 12 căn officetel tại tầng 5 và 53 căn trệt thương mại. Khu căn hộ Q7 Saigon Riverside do Hung Thinh Corp là đơn vị hợp tác và phát triển dự án.

Hình ảnh tổng thể block Mecury
Hình ảnh tổng thể block Mecury
Hình ảnh tổng thể block Saturn
Hình ảnh tổng thể block Saturn
Hình ảnh tổng thể block Uranus
Hình ảnh tổng thể block Uranus
Hình ảnh tổng thể block Venus
Hình ảnh tổng thể block Venus
Hoàn thành đổ bê tông cột tầng 4 block Saturn
Hoàn thành đổ bê tông cột tầng 4 block Saturn
Hoàn thành đổ bê tông cột tầng 4 block Saturn1
Hoàn thành đổ bê tông cột tầng 4 block Saturn1
Thi công cốp pha cột tầng 12 block Uranus
Thi công cốp pha cột tầng 12 block Uranus
Thi công cốp pha cột tầng 13 block Mecury
Thi công cốp pha cột tầng 13 block Mecury
Thi công cốp pha sàn tầng 13 block Uranus
Thi công cốp pha sàn tầng 13 block Uranus
Thi công cốp pha sàn tầng 14 block Mecury
Thi công cốp pha sàn tầng 14 block Mecury
Tiếp tục thi công cốt thép dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Venus
Tiếp tục thi công cốt thép dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Venus
Tiếp tục thi công cốt thép dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Venus1
Tiếp tục thi công cốt thép dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Venus1
Hotline: 0902.161.087