Tag

Saigon Peninsula

Toàn cảnh tiến độ siêu đô thị 6 tỷ đô Saigon Peninsula tại khu Nam Sài Gòn

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng về phương án giải quyết kiến nghị của TP.HCM đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu...
Read More
Hotline: 0902.161.087