Day

Tháng Năm 19, 2022
Q7 Saigon Riverside Complex

Hưng Thịnh Incons (HTN): Mục tiêu doanh thu năm 2022 gần 7.500 tỷ đồng, lãi sau thuế 265 tỷ đồng

(VNF) – Năm 2022, HTN đặt mục tiêu doanh thu 7.458 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với thực hiện năm 2021 và lợi nhuận sau thuế ở mức 265...
Read More
Hotline: 0902.161.087