Day

Tháng Hai 25, 2023
Thông báo cư dân Q7 SaiGon Riverside năm 2023

Ban Quản lý thông báo về việc đã ký Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại Chung cư Q7 Saigon Riverside Complex

Kính gửi: Quý Cư dân – Tòa nhà Q7 Saigon Riverside Complex, Ban Quản lý Tòa nhà (BQL) kính gửi Quý Cư dân công văn thông báo về việc ” về việc...
Read More
Hotline: 0902.161.087