Day

Tháng Ba 10, 2023
Thông báo cư dân Q7 SaiGon Riverside năm 2023

Ban Quản lý thông báo về việc hướng dẫn thực hiện ký chuyển đổi tên trên hợp đồng mua bán điện tại Q7 Saigon Riverside Complex

Kính gửi: Quý Cư dân – Tòa nhà Q7 Saigon Riverside Complex, Ban Quản lý Tòa nhà (BQL) kính gửi Quý Cư dân công văn thông báo về việc “ về việc...
Read More
Hotline: 0902.161.087