Day

Tháng Bảy 7, 2023
Thông báo cư dân Q7 SaiGon Riverside năm 2023

Áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng đối với phí dịch vụ vận hành Tòa nhà Q7 Riverside theo Nghị định số 44/2023NĐ-CP của Chính Phủ

Kính gửi: Quý Cư dân – Tòa nhà Q7 Saigon Riverside Complex, Ban Quản lý Tòa nhà (BQL) kính gửi Quý Cư dân công văn thông báo về việc ” Áp dụng...
Read More
Hotline: 0902.161.087